Om os

Dansk Skaldyrcenter (DSC) blev i 2002 etableret som en erhvervsdrivende fond, men centeret er i dag en del af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. 

 

Dansk Skaldyrcenters opgave er at sætte fokus på Limfjordens skaldyr i såvel dansk som international sammenhæng. Centeret har taget alle moderne teknologier i brug i produktionen af især østers, blåmusling og hummer. Men også andre muslingearter, krabber og forskellige tangarter er på laboratoriebordet og forhåbentlig snart også på spisebordet.

 

I 2013 åbnede Dansk Skaldyrcenter et formidlingscenter, hvis hovedopgaver er at formidle den nyeste viden på området til folkeskole- og gymnasieelever, turister, foreninger og firmaer, på en ny og dynamisk måde og under anvendelse af flere formidlingsmetoder. Formidlingscentret forsøger at bryde med kendte statiske metoder for formidling til en ny dynamisk form for formidling, hvor publikum ikke skal tilpasse sig til formidlingen, men hvor formidlingen tilpasser sig publikum. 

Medarbejdere

Jens Kjerulf Petersen

Direktør

Camille Saurel

Senior forsker

Carsten Fomsgaard

Biolog og projektleder

Helle Kjelstrup

Receptionist

Pascal Barreau

Fiskeritekniker

Karin Lank Jørgensen

Serviceassistent

Helge Boesen

Fiskeritekniker

Finn Bak

Fiskeritekniker

Lars Kyed Andersen

Fiskeritekniker

Anita Hansen

Biolog

Lene Friis Møller

Forsker

Mette Møller Nilesen

Postdoc

Peter Søndergaard Schmedes

Ph.D.-studerende

Ásthildur Erlingsdóttir

Biolog