Populærvidenskabelige forelæsninger

I vinterperioden arrangerer Dansk Skaldyrcenter populærvidenskabelige forelæsninger om livet i havet. Foredragene henvender sig til den almene befolkning og vil fokusere på aktuelle emner og forskning som er relevant for dyre og plantelivet i Limfjorden.

 

Titler og foredragsholdere annonceres i løbet af efteråret – typiske emner kunne være iltsvind, gopler i Limfjorden, søstjerner i Limfjorden, Ålegræs udbredelse, makroalger som ressource, kompensationsopdræt + en masse andre spændende emner

Sted: Dansk Skaldyrcenter, konferencesalen

Varighed: ca. 30 minutter + efterfølgende kaffe og kage. Der vil efter foredraget være tid til afklarende spørgsmål.

Pris pr. person: 45 kr. inkl. Moms.

Prisen indbefatter kaffe og kage.

 

For oplysning om hvornår forelæsningerne er planlagt og hvilket emne der er valgt kontakt venligst Morsø Turistbureau.

 

Arrangement kan bookes gennem Morsø Turistbureau. Klik her for at besøge Morsø Turistbureau eller kontakt Turistbureauet på Tlf: 97 72 04 88

 

 

Tilbage til oplevelser